Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice Princip superpozice Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Uvažujte soustavu  a ukažte, že vektory

 jsou nezávislá řešení tvořící bázi vektorového prostoru řešení. Napište obecné řešení soustavy.

Řešení

nezávislost plyne z kolmosti, 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity