Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Evoluční dynamika a vývoj vzorců chování


Logo Matematická biologie

Evoluční dynamika a vývoj vzorců chování

Jednou z dalších oblastí biologických aplikací diferenciálních rovnic je oblast týkající se replikátorových rovnic. Jde o modelování populace, ve které se (zjednodušeně řečeno) jedinci s určitým genotypem rozmnožují a přežívají tím lépe, čím více je to evolučně výhodné. V populaci se tedy mění proporce určitých genotypů a některé genotypy mohou být tzv. evolučně stabilní, jiné naopak nemohou přežít. V popisu takového modelu se využívá pojmů teorie her, protože typ chování jedince v populaci je určen daným genotypem, jedinec tedy v názvosloví teorie her hraje jistou strategii a jeho výhrou je fitness, zdatnost, tedy schopnost přežít a množit se.
 
Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy a metod řešení diferenciálních rovnic.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity