Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Autonomní systémy a kvalitativní teorie


Logo Matematická biologie

Autonomní systémy a kvalitativní teorie

V případě nelineárních diferenciálních rovnic a systémů většinou nejsou k dispozici metody nalezení řešení těchto úloh a k popisu chování těchto systémů tak nemáme kvantitativní přístup, ale přístup kvalitativní. Často je pro nás kvalitativní přístup dostačující, v aplikacích je mnohdy důležitější než přesně kvantitativně popsané řešení znalost jeho vlastností, nalezení podmínek jeho stability apod.

Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity