Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lotkovy-Volterrovy systémy Koloběh dusíku v planktonu Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Vytvořte model biologického společenstva myš-had-sova. Předpokládejte soběstačnost populace myši a závislost predátorů.

Řešení

Námět k úvaze. Analýza modelu biologického společenstva myš-had-sova může být námětem bakalářské práce.
Literatura: Chauvet, E., Paullet, J., Previtte, J., Walls Z. (2002). A Lotka-Volterra Three-species Food Chain. 75 No. 4. Mathematics Magazine. http://www.jstor.org/stable/3219158

Cvičení 2. Vytvořte model biologického společenstva kytka-mravenec-mšice-slunéčko. Mravenec žije v symbióze s mšicí, mšice se živí kytkou, slunéčko mšicemi a mravenec slunéčky. Předpokládejme, že pouze populace květin je soběstačná, ostatní populace jsou závislé. Označení: kytky, mravenci, mšice a slunéčka.

Řešení

 
Cvičení 3. Vytvořte model biologického společenstva na uvedeném obrázku. Nepokoušejte se jej analyzovat.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity