Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Základní modely populační dynamiky


Logo Matematická biologie

Základní modely populační dynamiky

Základy modelů populační dynamiky sahají do poloviny 18. století, přesto jako obor matematické modelování dynamiky populací zažívá rozmach až od druhé poloviny 20. století a je spojeno samozřejmě také s nástupem počítačů. Modely růstu populací jsou užitečné nástroje pro popis, simulaci a predikci jevů v různých biologických společenstvech - modelujeme populaci lidí, chovaných zvířat nebo rostlin z důvodů ekonomických nebo ekologických, stejně tak můžeme modelovat populace škůdců, parazitů, bakterií nebo i nádorových buněk pro potřeby medicíny. V této kapitole budeme na populaci pohlížet jako na uzavřenou skupinu jedinců bez interakcí s jinými populacemi, přičemž vhodnost takového modelu záleží na dané situaci. Mnohdy můžeme i velmi jednoduchý model použít s úspěchem.

Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy a metod řešení diferenciálních rovnic.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity