Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Biochemické modely


Logo Matematická biologie

Biochemické modely

Jednou velmi důležitých moderních a velmi rychle se rozvíjejících aplikací diferenciálních systémů je biochemie. Potřeba porozumění základním mechanismům uvnitř buňek vedla k biochemickému popisu těchto chemických reakcí pomocí deterministických modelů, podobně jako tomu bylo v minulých stoletích u fyziky. Výsledkem je překvapivý rozvoj biochemie a průnik biochemie s oblastmi teorie stability diferenciálních rovnic a teorie nelineární dynamiky obecně. Vznikají mezioborové týmy vědců studujících mechanismy dělení buněk pro budoucí aplikace v onkologii, stejně tak se rozvíjí matematické modely v neurovědě nebo genetice. Zdá se, že před vědci právě v této oblasti spojení matematického modelování a biochemie stojí neodkryto obrovské množství objevů, podobně jako tomu bylo v předcházejících stoletích ve fyzice.

Předpokládá se zejména znalost základů matematické analýzy a metod řešení diferenciálních rovnic.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity