Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Autonomní rovnice druhého řádu

Logo Matematická biologie

Autonomní rovnice druhého řádu

 
Autonomní rovnice druhého řádu je rovnice typu  
 
Rovnici vynásobíme :

 

Položíme-li , máme
 

 

Položíme dále  a dostaneme
 

 

což je rovnice prvního řádu se separovanými proměnnými.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity