Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Autonomní systémy a kvalitativní teorie Konzervativní systémy Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Kontrolní otázka 1. Napište podmínky, aby systém dvou proměnných byl konzervativní v rovině Jak je to pro funkci jedné proměnné?

Cvičení 1. K uvedenému hamiltoniánu napište jeho Hamiltonovský systém.

(a)  
   

Řešení

(b)  (Keplerovy rovnice v 3D)
   

Řešení

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity