Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Laplaceova transformace Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student

  • umí definovat Laplaceovu transformaci,
  • zná základní vlastnosti Laplaceovy transformace a budou umět nalézt obrazy některých významných funkcí,
  • umí používat Laplaceovu transformaci k řešení lineárních diferenciálních rovnic.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity