Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Rovnice typu x'=f(at+bt+c/alfat+betax+gama)

Logo Matematická biologie

Rovnice typu

 

1. . Pak

  

 a daná rovnice je homogenní.

2.  Zavedeme funkci . Pak  a

tedy . Dosazením do původní rovnice dostaneme
 
 
což je rovnice se separovanými proměnnými pro neznámou funkci .
 

3.  

Nechť  a  jsou řešením soustavy lineárních algebraických rovnic 

 

 
Zavedeme funkce
 
 
 
Daná rovnice přejde na tvar
 
 
což je rovnice typu 1. pro neznámou funkci .
 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity