Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Rovnice homogenní v derivacích

Logo Matematická biologie

Rovnice homogenní v derivacích

Rovnice homogénní v derivacích
 
Nechť  je funkce  proměnných splňující podmínku
 
(*)
 
pro každé  a každé
 
Řešení rovnice
 
 
lze hledat ve tvaru , kde  je nová neznámá funkce. Je totiž
                                                                                                                    
Dosadíme-li z těchto rovnic do dané rovnice, vypadne vzhledem k podmínce (*) faktor  a dostaneme rovnici řádu
o 1 nižšího, než byla daná rovnice.
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity