Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Biochemické modely Základy chemické kinetiky Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. Napište rovnici autokatalytické reakce probíhající oběma směry rychlostmi kdy molekula látky A a molekula látky X vytvářejí dvě molekuly látky X. Předpokládejte, že množství látky A je udržováno na konstantní úrovni Nalezněte rovnovážnou koncentraci a rozhodněte o její stabilitě.

Řešení

Cvičení 2. Napište rovnice reakcí

kde látky A, B pro tvorbu produktu P mají pevně dané koncentrace  a Nalezněte rovnovážnou koncentraci katalyzátorů reakce X a Y, rozhodněte o její stabilitě a určete ustálenou rychlost vzniku produktu P.

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity