Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Bernoulliova rovnice

Logo Matematická biologie

Bernoulliova rovnice

Bernoulliova rovnice je rovnice typu 
 
Zavedeme funkci . Pak 
 
 
Dosadíme do dané rovnice:
 

 

To je lineární rovnice pro neznámou funkci .
 
Jsou-li koeficienty konstantní, , , lze použít substituci
 
 
pak
 
 
a tedy
 

 

což je lineární homogenní rovnice.

 

Úlohy k procvičení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity