Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování

Úvod do matematického modelování

Autor: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (hrebicek@iba.muni.cz)

Tato část učebních textů by měla poskytnout studentům, kteří již dříve seznámili s matematickým kalkulem (matematická analýza, diferenciální rovnice apod.), lineární algebrou, numerickými metodami a matematickým softwarem Maple, prostor pro zopakování některých potřebných pojmů a dovedností nezbytných pro pochopení metodiky a metod matematického modelování s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), především Maple. Studenti, jejichž studium bylo až dosud orientováno jiným směrem, bude mít k dispozici dostatečně srozumitelnou látku k seznámení se s nezbytnými pojmy, metodami a metodologií matematického modelování, aby je mohli pochopit a používat.

Tento učební text je možné používat postupně, všechny nezbytně potřebné pojmy, metody a ICT jsou nejdříve vysvětleny, posléze použity a demonstrovány na řešených příkladech. Text je doprovázen příklady k procvičení se skrytým řešením.

komentář k obsahu

komentář ke struktuře

 Odeslání komentáře 

* ... povinné položky
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity