Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Elementární metody řešení Další metody řešení vybraných typů obyčejných diferenciálních rovnic Ekvidimensionální rovnice

Logo Matematická biologie

Ekvidimensionální rovnice

Řekneme, že rovnice
 
 
je ekvidimensionální v nezávisle proměnné , jestliže změna měřítka nezávisle proměnné  pro každé
 nezmění její tvar. Transformace  převede danou rovnici na rovnici autonomní (v částí Autonomní rovnice vyššího řádu).
 
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity