Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datSpojité deterministické modely I Lineární rovnice


Logo Matematická biologie

Lineární rovnice

Významným okruhem úloh jsou systémy diferenciálních rovnic, jejichž pravá strana má lineární tvar. Tyto úlohy se vyskytují v mnoha aplikacích. Linearita často vyplývá z principu, kterým je mechanismus změny stavových veličin dán (tedy z modelu samotného) nebo je linearita „dodána“ či předpokládána uměle např. proto, že nelineární model je příliš složitý, nemůžeme např. najít jeho řešení a linearizovaný model nám díky spojité závislosti může docela dobře posloužit k jeho zjednodušení. V této výukové jednotce uvedeme základní poznatky o lineárních systémech diferenciálních rovnic, které jsou základem celé teorie ODR. 

Předpokládá se zejména znalost základních pojmů a vlastností objektů lineární algebry. 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity