Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Zobecněné lineární modely Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. V souboru „toxic.RData“ jsou uvedeny hodnoty množství jedovaté látky, která vzniká jako vedlejší produkt při určitém chemickém procesu. Datový soubor obsahuje tyto proměnné:

Hledejte vhodný model pro popis závislosti objemu jedovaté látky na podmínkách procesu. Testujte nejprve, zda použitá metoda má vliv na výsledný objem jedovaté látky. Pomocí stepwise procedury najděte nejvhodnější lineární model a nejvhodnější zobecněný
lineární model. U obou modelů ověřte normalitu residuí.

Řešení

 

 

Cvičení 2. V balíku „car“, proměnné „SLID“ jsou uvedeny výsledky průzkumu z roku 1994 v kanadské provincii
Ontario. Průzkum se zabýval vlivem některých faktorů na mzdu respondentů. Datový soubor obsahuje tyto proměnné:

Hledejte vhodný model pro popis závislosti platu respondenta na ostatních faktorech.

(1) Zkuste nejprve použít klasický lineární model, najděte nejvhodnější model a proveďte analýzu residuí. Jsou splněny předpoklady modelu?
(2) Stále uvažujte lineární model. Místo proměnné wages uvažujte log(wages). Opět nalezněte nejvhodnější model. Zkuste také přidat dvojné či trojné interakce proměnných. Zlepší se kvalita modelu?
(3) Pomocí stepwise procedury najděte nejvhodnější zobecněný lineární model.

Řešení

(1)

Vhodný model:

residua nejsou normální,

(2) kvalita se zlepší přidáním dvojných interakcí,
(3) vhodný model:

 

 

 

 

 

Cvičení 3. V souboru „novorozenci.RData“ jsou uvedeny porodní hmotnosti novorozenců a informace o jejich rodičích. Datový soubor obsahuje tyto proměnné:

Hledejte vhodný model pro popis závislosti hmotnosti novorozence na jeho rodičích. Testujte nejprve, zda pohlaví má vliv na porodní hmotnost. Pomocí stepwise procedury najděte nejvhodnější model. U modelu ověřte normalitu residuí.

 

Řešení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity