Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základní pojmy matematické statistiky Motivace

Logo Matematická biologie

Motivace

V teorii pravděpodobnosti se předpokládá, že

  • je známý pravděpodobnostní prostor ,
  • a že také známe rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin (resp. náhodných vektorů), které na~tomto pravděpodobnostním prostoru uvažujeme.

V matematické statistice však

  • máme k dispozici výsledky n nezávislých pozorování hodnot sledované náhodné veličiny X, které se ve statistice říká statistický znak, tj. máme
  • a na základě těchto pozorování chceme učinit výpověď o rozdělení zkoumané náhodné veličiny.

 

Většina textu v této kapitole byla převzata z [7]. Pro podrobnější studium tohoto tématu, zejména důkazy jednotlivých tvrzení, proto odkazujeme na tento zdroj.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity