Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Konkrétní GLM modely Motivace

Logo Matematická biologie

Motivace

V minulé kapitole jsme uvedli obecnou definici zobecněného lineárního modelu a obecné konstrukce testů hypotéz o parametrech těchto modelů. V této kapitole se již budeme zabývat zobecněnými lineárními modely pro konkrétní případy podle toho, jaké rozdělení má závisle proměnná Nejprve je vhodné nahlédnout do úvodní kapitoly a připomenout si základní typy proměnných (ať už závisle či nezávisle proměnných) z hlediska vztahu mezi dvěma hodnotami. Tyto typy lze názorně popsat následujícím diagramem.

V závislosti na typu proměnné a jejím rozdělení pravděpodobnosti budeme zkoumat již konkrétní zobecněné lineární modely.

Většina textu v této kapitole byla převzata z [6]. Pro podrobnější studium tohoto tématu proto odkazujeme na tento zdroj.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity