Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza závislosti dvou veličin


Logo Matematická biologie

Analýza závislosti dvou veličin

V následující kapitole se budeme zabývat otázkou, zda dvě náhodné veličiny jsou stochasticky nezávislé. Testování hypotézy o nezávislosti se provádí různými způsoby podle toho, jakého typu jsou dané náhodné veličiny - zda jsou nominální, ordinální, intervalové či poměrové. Jednotlivé případy budou podrobněji rozebrány a uvedeny příslušné testy. Bude také věnován prostor zjišťování intenzity případné závislosti sledovaných dvou veličin. K tomuto účelu budou zkonstruovány různé koeficienty, které nabývají hodnot od 0 do 1 (resp. od -1 do 1).

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - náhodná veličina, číselné charakteristiky náhodné veličiny, stochastická nezávislost náhodných veličin, testování hypotéz.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity