Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza závislosti dvou veličin Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí testovat nezávislost nominálních veličin,
  • umí určit Cramérův koeficient pro měření síly závislosti,
  • testuje nezávislost ve čtyřpolních tabulkách,
  • umí testovat nezávislost ordinálních veličin,
  • testuje nezávislost intervalových či poměrových veličin,
  • umí porovnat koeficient korelace s danou konstantou,
  • umí porovnat dva korelační koeficienty.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity