Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:
  • umí spočítat a graficky znázornit bodové rozložení četností,
  • umí spočítat a graficky znázornit intervalové rozložení četností,
  • umí spočítat a interpretovat zadaný kvantil,
  • vypočítá a interpretuje průměr a rozptyl,
  • umí popsat a vysvětlit krabicový diagram,
  • umí vykreslit a interpretovat N-P, Q-Q a P-P plot.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity