Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Funkcionální charakteristiky datového souboru Bodové rozložení četností

Logo Matematická biologie

Bodové rozložení četností

Je-li počet variant malý, přiřazujeme četnosti jednotlivým variantám a hovoříme o bodovém rozložení četností. Zaveďme tzv. indikátor množiny předpisem:

Definice 2.1. Pro datový soubor definujeme následující pojmy

  • absolutní četnost varianty 
  • relativní četnost varianty 
  • absolutní kumulativní četnost prvních  variant
  • relativní kumulativní četnost prvních  variant
  • četnostní funkce
  • empirická distribuční funkce

 

Poznámka 2.2. Absolutní či relativní četnosti znázorňujeme graficky např. pomocí sloupkového diagramu či polygonu četností.

Příklad 2.3.  U 30 domácností byl zjišťován počet členů.

Vytvořte tabulku rozložení četností. Nakreslete grafy četnostní funkce a empirické distribuční funkce. Dále nakreslete sloupkový diagram a polygon četností počtu členů domácnosti.

Řešení. Tabulka rozložení četností:

 

Obr. 1. Graf četnostní funkce
Obr. 2.Graf empirické distribuční funkce
Obr. 3. Sloupkový diagram
Obr. 4. Polygon četností

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity