Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese Ověřování normality dat

Logo Matematická biologie

Ověřování normality dat

V této části se zaměříme obecně na ověření normality dat. To je pro nás užitečné zejména pro ověření normality residuí, neboť v předešlých kapitolách jsme do konstrukce lineárního regresního modelu zahrnuli předpoklad normality residuí, tj.

V dalším budeme předpokládat je náhodný výběr z nějakého rozdělení a budeme zjišťovat, zda tímto rozdělením je normální rozdělení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity