Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Quantile - quantile plot (Q-Q plot)

Logo Matematická biologie

Quantile - quantile plot (Q-Q plot)

Umožňuje graficky posoudit, zda data pocházejí z nějakého známého rozložení.
 
Způsob konstrukce 4.7. Q-Q plot konstruujeme tak, že na svislou osu vynášíme uspořádané hodnoty  a na vodorovnou osu kvantily  vybraného rozložení, kde
přičemž  a  jsou korigující faktory . Implicitně se klade  a . Pokud vybrané rozložení závisí na nějakých parametrech, pak se tyto parametry odhadují z dat, nebo se volí na základě teoretického modelu. Body  se metodou nejmenších čtverců proloží přímka. Čím méně se body odchylují od této přímky, tím lepší je soulad mezi empirickým a teoretickým rozložením.

 

Poznámka 4.8. Jsou-li některé hodnoty stejné, pak za j bereme průměrné pořadí odpovídající takové skupince.

 

Příklad 4.9. Desetkrát nezávisle na sobě byla změřena jistá konstanta. Výsledky měření:

Pomocí N-P plotu a Q-Q plotu ověřte, zda se tato data řídí normálním rozložením.

Řešení.

  • N-P plot:

  • Q-Q plot:

Vzhled obou grafů nasvědčuje tomu, že data pocházejí z normálního rozložení.

Obr. 8: N-P plot
Obr. 9: Q-Q plot

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity