Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základní pojmy matematické statistiky Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí určit nestrannost a konzistenci bodových odhadů,
  • umí sestrojit a interpretovat interval spolehlivosti pro parametry normálního, alternativniho a Poissonova rozdělení,
  • umí sestrojit a interpretovat interval spolehlivosti pro rozdíl středních hodnot a podíl rozptylů u dvou výběrů z normálního rozdělení,
  • umí testovat hypotézy o parametrech normálního, alternativního a Poissonova rozdělení,
  • umí testovat hypotézy o porovnání dvou parametrů normálního rozdělení.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity