Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese Multikolinearita Odstranění multikolinearity

Logo Matematická biologie

Odstranění multikolinearity

Do modelu zařadíme jen ty regresory, které významně přispívají ke zlepšení kvality odhadu K výběru nejlepší podmnožiny regresorů použijeme metodu postupné regrese.

Algoritmus pro metodu postupné regrese:

 1. Spočteme korelační matici a provedeme test hypotézy Je-li korelace prokázána, pokračujeme dalším krokem.
   
 2. Spočteme korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší.
   
 3. Sestavíme model a odhadneme jeho parametry. Vypočteme hodnotu statistiky kde značí index determinace. Pokud ponecháme regresor v modelu.
   
 4. Spočteme parciální korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší.
   
 5. Sestavíme model a odhadneme jeho parametry. Vypočteme hodnotu statistiky kde je přírůstek indexu determinace při zařazení do modelu a je index determinace pro model Pokud ponecháme regresor v modelu.
   
 6. Spočteme parciální korelační koeficienty a vybereme ten regresor jehož je v absolutní hodnotě největší a tak pokračujeme dále.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity