Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza rozptylu


Logo Matematická biologie

Analýza rozptylu

V následující kapitole se budeme zabývat obecně problematikou jednofaktorové analýzy rozptylu. Popíšeme lineární regresní model, ze kterého analýza vychází a aplikujeme výsledky tohoto modelu při testování hypotézy o shodě středních hodnot. Dále také uvedeme testy shody rozptylů a metody mnohonásobného porovnávání.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - známá rozdělení náhodné veličiny, dále se předpokládá znalost lineárního regresního modelu a testování hypotéz o parametrech tohoto modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity