Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza rozptylu Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • pochopí konstrukci modelu a testování hypotézy o shodě středních hodnot,
  • umí sestrojit tabulku analýzy rozptylu,
  • umí testovat shodu rozptylů,
  • ovláda metody mnohonásobného porovnávání,
  • aplikuje úvahy analýzy rozptylu na výběrech z alternativního rozdělení.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity