Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Lineární regresní model


Logo Matematická biologie

Lineární regresní model

V následující kapitole se budeme zabývat statistickou analýzou vzájemných vztahů náhodných jevů, kde se bude předpokládat, že tyto vztahy lze popsat pomocí lineárních operací. Popíšeme obecně volbu optimálních parametrů lineárního modelu a uvedeme konkrétní příklady.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky - náhodná veličina, náhodný vektor, jejich číselné charakteristiky a jejich výběrové odhady, testování hypotéz.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity