Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese Ověřování normality dat Shapirův - Wilkův test normality

Logo Matematická biologie

Shapirův - Wilkův test normality

Testujeme hypotézu, která tvrdí, že náhodný výběr pochází z rozložení Test je založen na zjištění, zda body v Q-Q plotu jsou významně odlišné od regresní přímky proložené těmito body. Shapirův1 - Wilkův2 test se používá především pro výběry menších rozsahů,

 

 


1Samuel Shapiro (1930 - ). Americký statistik a epidemiolog. Profesor na univerzitě Johna Hopkinse.

2Martin Bradbury Wilk (1922 - ). Kanadský matematik.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity