Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Zobecněné lineární modely Odhady neznámých parametrů v GLM Newtonova - Raphsonova metoda

Logo Matematická biologie

Newtonova - Raphsonova metoda

Chceme-li najít řešení systému nelineárních rovnic lze použít následující iterativní postup:

(1)

Nejprve provedeme linearizaci  pomocí Taylorova rozvoje v okolí bodu kde  je nějaký počáteční odhad:

Protože pak po jednoduchých úpravách dostaneme

 
(2)

Odhady parametrů v -tém kroku jsou získány ze vztahu

 
(3)

Iterační proces popsaný v předchozím bodě pokračuje tak dlouho, dokud

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity