Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základy regresní a korelační analýzy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí vysvětlit pojem regrese a korelace,
  • pochopí optimální volbu predikční funkce,
  • vypočítá a interpretuje index determinace,
  • vypočítá a interpretuje koeficient mnohonásobné korelace,
  • vypočítá a interpretuje parciální korelační koeficient.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity