Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Zobecněné lineární modely


Logo Matematická biologie

Zobecněné lineární modely

V následující kapitole se budeme zabývat statistickou analýzou vzájemných vztahů náhodných jevů, kde již nebude stačit předpokládat, že tyto vztahy lze popsat pomocí lineárních operací, ale budeme používat obecnějších modelů. Popíšeme obecně volbu optimálních parametrů modelu a uvedeme konkrétní příklady modelů.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie lineárních regresních modelů a také některých pojmů z teorie odhadu - matice plánu, metoda nejmenších čtverců, testování hypotéz o parametrech modelu, analýza rozptylu, metoda maximální věrohodnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity