Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Normal probability plot (N-P plot)

Logo Matematická biologie

Normal probability plot (N-P plot)

Umožňuje graficky posoudit, zda data pocházejí z normálního rozložení.
 
Způsob konstrukce 4.4. N-P plot konstruujeme tak, že na vodorovnou osu vynášíme uspořádané hodnoty  a na svislou osu kvantily normálního rozdělení , kde

 

Poznámka 4.5. Jsou-li některé hodnoty  stejné,  pak za j bereme průměrné pořadí odpovídající takové skupince.

 

Poznámka 4.6.

  • Pocházejí-li data z normálního rozložení, pak budou všechny dvojice   ležet na přímce.
  • Pro data z rozložení s kladnou šikmostí se budou dvojice řadit do konkávní křivky.
  • Pro data z rozložení se zápornou šikmostí se budou dvojice  řadit do konvexní křivky.

Příklady N-P plotu pro jednotlivé případy jsou v části Vzhled diagnostických grafů pro rozložení s různou šikmostí.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity