Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza závislosti dvou veličin Testování nezávislosti intervalových či poměrových veličin Porovnání koeficientu korelace s danou konstantou

Logo Matematická biologie

Porovnání koeficientu korelace s danou konstantou

Nyní nás bude zajímat, jak testovat hypotézu, že se korelační koeficient rovná libovolné konstantě. Tento test se provádí např. tehdy, když experimentátor porovnává vlastnosti svých dat s vlastnostmi uváděnými v literatuře.

Věta 4.8. Nechť je reálná konstanta. Testujeme proti Test je založen na statistice

která má za platnosti pro asymptoticky rozložení přičemž

je tzv. Fisherova Z-transformace. Kritický obor pro test proti oboustranné alternativě tedy je

 

zamítáme na asymptotické hladině významnosti když

Příklad 4.9. U 600 vzorků rudy byl stanoven obsah železa dvěma analytickými metodami s výběrovým koeficientem korelace 0,85. V literatuře se uvádí, že koeficient korelace těchto dvou metod má být 0,9. Na asymptotické hladině významnosti 0,05 testujte hypotézu proti

Řešení. 

Protože zamítáme na asymptotické hladině významnosti 0,05.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity