Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Krabicový diagram (Box plot)

Logo Matematická biologie

Krabicový diagram (Box plot)

Umožňuje posoudit symetrii a variabilitu datového souboru a existenci odlehlých či extrémních hodnot. Můžete se setkat i z názvem box plot.
 
Definice 4.1. Krabicový diagram je specifikován těmito pojmy:

Dolní vnitřní hradba:

Horní vnitřní hradba:

Dolní vnější hradba:

Horní vnější hradba:

Odlehlá hodnota je hodnota, která leží mezi vnitřními a vnějšími hradbami. Extrémní hodnota je hodnota, která leží za vnějšími hradbami.

 

Způsom konstrukce 4.2. Způsob konstrukce krabicového diagramu je zřejmý z následujícího obrázku.

 

Příklad 4.3. Pro data z příkladu Průzkumová analýza jednorozměrných dat 2.3 sestrojte krabicový diagram.

Řešení. Rozsah souboru n=30. Výpočty potřebných kvantilů uspořádáme do tabulky.

Dolní vnitřní hradba: 
Horní vnitřní hradba: 
Krabicový graf je znázorněn na obr. Průzkumová analýza jednorozměrných dat 7.
 
Obr. 7. Krabicový diagram

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity