Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základní pojmy matematické statistiky


Logo Matematická biologie

Základní pojmy matematické statistiky

V následující kapitole se budeme zabývat základními pojmy matematické statistiky. Popíšeme náhodný výběr a uvedeme základní výběrové charakteristiky. Dále se budeme zabývat bodovými a intervalovými odhady parametrů rozdělení, ze kterého náhodný výběr pochází. Zaměříme se na normální rozdělení a také na některá jiná rozdělení. Nakonec se budeme zabývat testováním hypotéz.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie pravděpodobnosti - náhodná veličina, náhodný vektor, střední hodnota, rozptyl, centrální limitní věta.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity