Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza rozptylu Bartlettův a Levenův test shody rozptylů

Logo Matematická biologie

Bartlettův a Levenův test shody rozptylů

Před provedením analýzy rozptylu je zapotřebí ověřit předpoklad o shodě rozptylů v daných výběrech. Uvedeme zde dva testy - Levenův1 a Bartlettův2.

Věta 3.1. (Levenův test). Položme . Označme:

  •  
  •  
  •  
  •  

Platí-li hypotéza o shodě rozptylů, pak statistika

 tedy zamítáme na hladině významnosti , když

 

Věta 3.2. (Bartlettův test) Platí-li hypotéza o shodě rozptylů, pak statistika

kde

 zamítáme na asymptotické hladině významnosti , když 

 

 


1Howard Levene (1914 – 2003). Profesor matematické statistiky a genetiky na Kolumbijské univerzitě.

2Maurice Stevenson Bartlett (1910 - 2002). Anglický matematik.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity