Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základy regresní a korelační analýzy Analýza závislosti

Logo Matematická biologie

Analýza závislosti

Na základě předchozích výsledků můžeme tedy říci, že úloha predikce je teoreticky vyřešena tak, že za nejlepší prediktor stačí zvolit regresní funkci .

Ovšem výpočet podmíněné střední hodnoty  vyžaduje znalost sdruženého rozdělení náhodného vektoru , což činí hlavní potíž při praktickém využití předchozích výsledků.

V praktických situacích nebývá sdružené rozdělení vektoru  známé, proto se, pokud to praktická situace dovolí, uvažují pouze lineární modely typu

jestliže označíme .$ Úloha predikce se pak redukuje na nalezení neznámých koeficientů  které minimalizují střední kvadratickou chybu této predikce, tj.

Označme  nejlepší lineární predikci náhodné veličiny . Střední kvadratickou chybu nejlepší lineární predikce označíme tentokrát

(prosím neplést s označením z minulé kapitoly  ro střední kvadratickou chybu v případě, že prediktorem je  ). Poznamenejme, že se někdy střední kvadratická chyba predikce  také nazývá reziduální rozptyl, neboť výraz  se také nazývá reziduum.   

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity