Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Zobecněné lineární modely Odhady neznámých parametrů v GLM Metoda skórování

Logo Matematická biologie

Metoda skórování

Alternativní procedurou k Newtonově - Raphsonově metodě je tzv. metoda skórování, kdy se matice  druhých parciálních
derivací nahradí její střední hodnotou, tj. maticí kde je informační matice.

Druhý iterační krok pak upravíme takto:

Jednoduchou úpravou dostaneme

Využijme vztahů:

a dále upravujme

 

přičemž pro

Můžeme psát

kde

a

kde

Jde o obdobu vážené metody nejmenších čtverců a v tomto případě mluvíme o iterační vážené metodě nejmenších čtverců.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity