Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Probability - probability plot (P-P plot)

Logo Matematická biologie

Probability - probability plot (P-P plot)

Používá se ke stejným účelům jako Q-Q plot, ale jinak se konstruuje.

Způsob konstrukce 4.10. Spočtou se standardizované hodnoty

Na vodorovnou osu se vynesou hodnoty teoretické distribuční funkce  a na svislou osu hodnoty empirické distribuční funkce .  Pokud se body  řadí kolem hlavní diagonály čtverce , lze usuzovat na dobrou shodu empirického a teoretického rozložení.

 

Poznámka 4.11. Jsou-li některé hodnoty  stejné, pak za j bereme průměrné pořadí odpovídající takové skupince.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity