Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Úlohy k procvicení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvicení

Cvičení 1. U 20 studentu 1. rocníku byla zjištována známka z matematiky na prvním zkušebním termínu.

Vytvořte tabulku rozložení četností. Nakreslete grafy četnostní funkce a empirické distribuční funkce. Dále nakreslete sloupkový diagram a polygon četností známek.

Řešení

Cvičení 2. U 60 vzorků oceli byla zjišťována mez plasticity.

Sestavte tabulku rozložení četností, nakreslete histogram a graf intervalové empirické distribuční funkce.

Řešení

Cvičení 3. Pro údaje z příkladu Cvičení 2 vypočtěte průměr a rozptyl meze plasticity.

 

Cvičení 4. V datovém souboru, z něhož byl vypočten průměr 110 a rozptyl 800, byly zjištěny 2 chyby: místo 85 má být 95 a místo 120 má být 150. Ostatních 18 údajů je správných. Opravte průměr a rozptyl.

 

Cvičení 5. Pro údaje z příkladu Cvičení 1  sestrojte krabicový diagram.

Řešení

   

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity