Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Diagnostické grafy Vzhled diagnostických grafů pro rozložení s různou šikmostí

Logo Matematická biologie

Vzhled diagnostických grafů pro rozložení s různou šikmostí

Vlastnosti rozložení četností datového souboru se projeví ve vzhledu histogramu, N-P plotu a krabicového diagramu, jak ukazují následující obrázky.
 
 
Rozložení s kladnou šikmostí
Normální rozložení
Rozložení se zápornou šikmostí
Obr. 10: Histogram
Obr. 11: Histogram
Obr. 12: Histogram
Obr. 13:  N-P plot 
Obr. 14: N-P plot
Obr. 15: N-P plot
Obr. 16: Box plot
Obr. 17: Box plot
Obr. 18: Box plot

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity