Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese Multikolinearita Detekce multikolinearity

Logo Matematická biologie

Detekce multikolinearity

Jak bylo naznačeno výše, multikolinearita souvisí s korelačními koeficienty. Při detekci přítomnosti multikolinearity se tohoto faktu využívá. V praxi tedy testujeme hypotézu proti kde je korelační matice proměnných.

 

Věta 4.3. Platí-li nulová hypotéza, pak

Hypotézu tedy na hladině významnosti  zamítáme, pokud

 

Věta 4.4. (Identifikace proměnných způsobujících multikolinearitu). Pro identifikaci proměnných způsobujících multikolinearitu se
používají statistiky

kde jsou diagonální prvky matice V případě, že proměnná nezpůsobuje multikolinearitu, má veličina Fisherovo - Snedecorovo rozdělení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity