Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Průzkumová analýza jednorozměrných dat Motivace

Logo Matematická biologie

Motivace

Průzkumová analýza dat je odvětví statistiky, které pomocí různých postupů odhaluje zvláštnosti v datech. Při zpracování dat se často používají metody, které jsou založeny na předpokladu, že data pocházejí z nějakého konkrétního rozložení, nejčastěji normálního. Tento předpoklad nemusí být vždy splněn, protože data
  • mohou pocházet z jiného rozložení,
  • mohou být zatížena hrubými chybami,
  • mohou pocházet ze směsi několika rozložení.
Proto je důležité provést průzkumovou analýzu dat, abychom se vyvarovali neadekvátního použití statistických metod.
 
Většina textu v této kapitole byla převzata z [3]. Pro podrobnější studium tohoto tématu proto odkazujeme na tento zdroj.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity