Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Základy regresní a korelační analýzy Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

Cvičení 1. V tabulce jsou uvedeny výsledky měření  a predikované hodnoty  

Určete index determinace a interpretujte ho.

 

Cvičení 2. Během 14-ti dní byla měřena polední teplota vzduchu. K predikci teploty byly použity dva modely - model A a model B. Naměřené hodnoty a predikované hodnoty obou modelů jsou uvedeny v následující tabulce.

Na základě indexu determinace rozhodněte, který z modelů je lepší.

 

Cvičení 3. Na datech ze Cvičení 2 byla predikována hodnota polední teploty vzduchu v 15. den. Model A tuto hodnotu odhadl , predikce pomocí modelu B byla  Ve skutečnosti byla naměřena hodnota  Na nových datech opět porovnejte oba modely pomocí indexu determinace.

 

Cvičení 4. Zjišťujeme závislost spotřeby paliva osobních automobilů1 (proměnná , počet mil/galon) na vlastnostech motoru, které jsou popsány objemem válců (, kubické palce), výkonem (, počet koní), hmotností vozidla (, kilolibry) a zrychlením (, počet sekund na 1/4 míle). Naměřená data udává následující tabulka.

Vypočtěte závislost spotřeby paliva osobních automobilů na objemu válců, výkonu, hmotnosti a zrychlením vozidla.

 

Cvičení 5. V rámci biometrického výzkumu byl na jednotlivých stromech zjišťován vztah mezi veličinami objem ( m3), výčetní tloušťka (, cm), výška (, m) a délka zelené koruny (, m). Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce.

Vyšetřete korelační závislost objemu na tloušťce, výšce a délce zelené koruny.

 

Cvičení 6. Na datech ze Cvičení 4 vypočtěte parciální korelační koeficienty   

 

Cvičení 7. Na datech ze Cvičení 5 vypočtěte všechny parciální korelační koeficienty.

Řešení

 

 


1 část datového souboru mtcars implementovaného v jazyce R
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity