Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Ověřování předpokladů v klasickém modelu lineární regrese Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí graficky ověřit normální rozdělení dat,
  • aplikuje statistické testy pro ověření normálního rozdělení,
  • detekuje přítomnost autokorelace 1. řádu,
  • umí konstruovat regresní modely pro korelovaná data,
  • detekuje multikolinearitu v matici plánu,
  • sestaví vhodný model pomocí postupné regrese.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity