Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Analýza rozptylu Motivace Označení

Logo Matematická biologie

Označení

Výsledky pokusu popíšeme pomocí spojité náhodné veličiny a to tak, že sledujeme výsledky tohoto pokusu při všech úrovních faktoru . Zjištěné hodnoty  roztřídíme do skupin podle úrovní do následující tabulky:

Úroveň
faktoru
Počet pozorovaní
Naměřené
hodnoty
Součet
úrovně
Průměr
úrovně
Rozdělení
úrovně
 
 
a-tá
Součet
 
 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity