Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické modelování Konkrétní GLM modely


Logo Matematická biologie

Konkrétní GLM modely

V následující kapitole se budeme zabývat aplikací teorie zobecněných lineárních modelů na různé typy dat. Budeme se zabývat případy, kdy pozorovaná veličina má alternativní nebo binomické rozdělení. To vede na modely typu dávka-odpověď a také na logistickou regresi. Dále budeme teoretické poznatky aplikovat na případ poissonovských dat a budeme se zabývat modelováním multinomických dat vedoucím na kontingenční tabulky. Popíšeme tedy konkrétní zobecněné lineární modely.

Předpokládá se znalost základních pojmů z teorie lineárních regresních modelů a zobecněných lineárních modelů - matice plánu, metoda nejmenších čtverců, linkovací funkce, škálová deviace.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity